Create a Job Alert.

Enter your email below to save this search and receive job recommendations for similar positions.
Thank you. We'll send jobs matching these to
You already suscribed to this job alert.
No Thanks
GB
What job do you want?

Senior Security Consultant job in Prague at Grafton Recruitment CZ

Create Job Alert.

Get similar jobs sent to your email

Apply to this job.
Think you're the perfect candidate?
Apply on company site

You’re being taken to an external site to apply.

Create an account to get recommended jobs that match your resume and apply to multiple jobs in seconds!
On the next page, you'll build a resume in 3 steps thanks to our AI technology
8-15 characters
Contains Number
Contains Lowercase
Contains Uppercase
Contains Special Character

You’re being taken to an external site to apply.

Enter your email below to receive job recommendations for similar positions.
Senior Security Consultant at Grafton Recruitment CZ

Senior Security Consultant

Grafton Recruitment CZ Prague, CZ Full-Time
Apply on company site

Create Job Alert.

Get similar jobs sent to your email

Co bude váš denní chleba: • Konzultační činnost v oblasti návrhu bezpečnosti • Konzultační a realizační činnost na projektech v oblastech zabezpečení Mentoring kolegů • Spolupráce při návrzích řešení, oponentura návrhu • Garance správnosti a souladu se standardy bezpečnosti a osvědčených postupů • Příprava obchodních nabídek ve spolupráci s obchodním zástupcem • Spolupráce při zavádění nových produktů v oblasti bezpečnosti • Účast na školeních a seminářích pořádaných zaměstnavatelů pro zákazníky • Účast na jedné straně se zákazníky
 
Apply to this job.
Think you're the perfect candidate?
Apply on company site

Job ID: 369443